Robo-park. Rohkem roboteid!

Piletimüügi reeglid

Need kasutustingimused kehtivad Mirey-Robotics ja kasutaja vahel.

 1. Mõisted

  1. Kasutaja - saidi registreeritud või registreerimata kasutaja, s.t. Pileti ostja.
  2. Kasutustingimused on veebisaidi üldised kasutustingimused, mille on määranud Mirey-Robotics ja mis on esitatud veebisaidil.
  3. Korraldaja - Mirey -Robotics ürituse korraldaja, kes vastutab kõigi sündmusega seotud asjaolude, sealhulgas ürituse eest.
  4. Müügileping - Mirey -Robotics korraldaja ja kasutaja vahel sõlmitud leping, mis annab pileti kliendile õiguse üritusel osaleda.
  5. Pilet - puutumatu dokument originaalvormil või elektrooniline pilet, mis tagab taotlejale õiguse üritusel osaleda ja kui üritust ei toimu, nõuab korraldajalt pileti lunastamist.
  6. Mirey-Robotics-Mirey-Robotics, registreerimiskood 701-09-19-518, mis on Roboparki näituse korraldaja.
  7. Veebisait - Interneti -keskkond https://robo-park.com/.
  8. Üritus - meelelahutuslik avalik üritus, nimelt interaktiivne näitus, millele saate pileti osta.
 2. Andmed Roboparki Mirey-Robotics kohta

  1. Robopark Mirey-Robotics asub aadressil Rocca al Mare Kaubanduskeskus Paldiski maantee 102, 13522 Tallinn
  2. Küsimused, kaebused, ettepanekud ja avaldused tuleks saata Mirey-Roboticsile e-posti teel: mail@robo-park.com
 3. Kasutajate kinnitused, õigused ja kohustused

  1. Ostjad saavad pileteid osta e-piletipoest, mille ürituse korraldaja lisas e-pileti poodi, samuti näituse kassast, mis asub kaubanduskeskuses ROCCA AL MARE KAUBANDUSKESKUS, Paldiski mnt 102, 13522 Tallinn
  2. Pileti ostmiseks peab Ostja valima piletiklassi ja summa ning sisestama nõutava teabe, mis võib sõltuvalt sündmusest erineda.
  3. Ostja saab ostetud e-piletid e-posti teel kohe pärast internetipangas tasumist, krediitkaardiga või arve alusel ülekandega.
  4. Tehes saidil mis tahes toiminguid, kinnitab kasutaja, et:

   1. ta on vähemalt 18 -aastane teovõimeline isik (alla 18 -aastane isik kinnitab, et tal on seadusliku esindaja nõusolek veebisaidi kasutamiseks, sealhulgas pileti ostmiseks, ja raha, sel eesmärgil või tasuta kasutamiseks); või
   2. ta on juriidilise isiku esindaja, kellel on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel veebisaiti kasutada ja selle juriidilise isiku ees kohustusi võtta; ja
   3. ta järgib nõuetekohaselt kõiki kasutustingimusi; ja
   4. ta on teadlik, et kui saidi kasutamiseks vajalik sisselogimine ja parool satuvad kolmandate isikute kätte, vastutab kasutaja selliste kohustuste täitmise eest, mille sellised isikud on kasutaja ees võtnud; ja 3.4.5. ta teab, et piletit tuleb hoida kindlas kohas, otsene päikesevalgus ja kuumus võivad piletit kahjustada.
   5. Tarbija on teadlik, et tal ei ole võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 7.2 kohaselt õigust Müügilepingust taganeda.
  5. Kasutaja kohustub veebisaidi kasutajaks registreerumisel esitama tõelised isikuandmed, sealhulgas registreeruma oma õige ja täisnime all ning kasutama kehtivat e -posti aadressi.
  6. Pärast ostu -müügilepingu sõlmimist korraldajaga on kasutajal õigus nõuda Pileti väljastamist vastavalt käesolevate kasutustingimuste sätetele.
  7. Kasutaja kohustub mitte mingil viisil ja mitte mingil moel segama saidi tööd ja tehnilisi lahendusi. Igasugune tegevus, mis võib põhjustada ummikuid või veebisaidi rikkeid, on keelatud. Veebisaidi kasutamise jälgimine (jälgimine, loendamine), samuti mis tahes eesmärgil saadud andmete kopeerimine, reprodutseerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine on keelatud.
 4. Kohustused ja vastutus Mirey-Robotics

  1. Mirey-Roboticsil on õigus müügi- ja ostuleping lõpetada ja / või kasutaja veebisaidilt eemaldada, kui Mirey-Robotics kahtlustab, et kasutaja käitub ebaausalt või ebaseaduslikult.
  2. Kui ostja sisestab valeandmeid, on Mirey-Roboticsil õigus oma ostuõigused blokeerida.
  3. Nende teenusetingimuste rikkumise korral on Mirey-Roboticsil õigus ühepoolselt lõpetada selle Ostja jaoks e-piletipoe kasutamine ja / või lõpetada pileti ostmise protsess.
  4. Mirey-Roboticsil on õigus kasutada isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale.
  5. Mirey-Roboticsil on õigus igal ajal piirata Kasutaja ostetud piletite arvu ja tühistada tehingud lubatust rohkemate piletite ostmiseks. Mirey-Roboticsil on õigus piirata müüdavate piletite arvu, muu hulgas veebisaidi ostukorvi sätetega.
  6. Mirey-Robotics ei vastuta võimalike vigade eest kolmandate isikute süül, mis võivad põhjustada võimetust raha üle kanda või kaardiga maksta.
  7. Mirey-Robotics näidatud piletite kohaletoimetamise ajad on ligikaudsed ja Mirey-Robotics ei vastuta viivituste eest pileti saamisel, mille põhjuseks on kasutaja poolt sisestatud ebatäpsed andmed, juhised, kolmandate isikute toimingud või muud asjaolud, mis ei ole Mirey-Roboticsist sõltuvad. Mirey-Roboticsil on õigus Kasutaja valitud kohaletoimetamisviisiga Pileti kohaletoimetamine tühistada, kui tarne ei ole tasutud vastavalt hinnakirjale, kasutaja on esitanud valesid või ebatäpseid andmeid (näiteks vale aadress või välismaa linn) kood) või pole kasutaja määratud aadressil saadaval.
  8. Mirey-Robotics ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud pileti sattumisest kolmandate isikute kätte (sh juhul, kui pilet satub kolmandate isikute kätte vale e-posti aadressi sisestamise tõttu, automaatne ümbersuunamine sisestatud e-posti aadressile jne). ) ... Mirey-Robotics ei vastuta hävitatud, kadunud, varastatud või kahjustatud piletite eest.
  9. Mirey-Robotics ei kontrolli pileti ostja ja pileti ostnud isiku isikut ega vastuta sellega tekitatud kahjude eest.
  10. Mirey-Roboticsil on õigus asendada reklaamides näidatud kahjustatud esemed sarnastega, ostjat sellest teavitamata.
  11. Kuna näitusel olevad robotid on interaktiivsed (s.t külastaja saab eksponaati käega katsuda), võivad nad päeva jooksul kahjustuda, on kuulutuses märgitud eksponaatide puudumine lubatud. Samuti ei ole tegemist lepingutingimuste rikkumisega, mõne või kõigi näitusel esitatavate eksponaatide funktsioonide rikkumisega.
 5. Intellektuaalomand

  1. Mirey-Robotics omab kõiki veebisaidi ja sellel sisalduvate teoste autoriõigusi, sealhulgas tarkvara, tekste, andmebaase ja graafilisi kujundusi.
  2. Kasutaja ja teised isikud ei tohi ilma Mirey-Robotics'i eelneva kirjaliku nõusolekuta mingil viisil paljundada (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lisada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jne.
  3. Veebisaidi või selle teoste kasutamine või mainimine ilma kasutaja või muu isiku Mirey-Robotics eelneva nõusolekuta on ebaseaduslik ja vastutab juriidilise vastutuse eest.
 6. Isikuandmete kaitse

  1. Kasutaja isikuandmete töötleja on Mirey-Robotics. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele isikuandmete kaitse -eeskirjadele.
  2. Mirey-Robotics kogub kasutaja isikuandmeid kasutaja veebisaidil registreerimisel ja muul viisil, kui kasutaja veebisaiti kasutab.
  3. Töödeldud isikuandmed on andmed, mille Kasutaja saadab Veebilehele, kui ta sisestab andmed Piletite ostmiseks või Veebilehe kasutajaks registreerimiseks. Selline teave sisaldab näiteks kasutajanime, vanust, e -posti aadressi, telefoninumbrit ja makse sooritamiseks vajalikku teavet.
  4. Mirey-Robotics kasutab kasutajale teenuste osutamiseks isikuandmeid. Need teenused hõlmavad muu hulgas piletite vahendamist ja uudiskirjade levitamist veebisaidi kasutajatele.
  5. Kasutajal on õigus see nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Kasutajal on õigus igal ajal uudiskirja tellimusest loobuda vastavalt saidil ja Mirey-Robotics uudiskirjades toodud juhistele. Eelmainitud nõusolekut isikuandmete töötlemiseks ei saa tagasiulatuvalt tagasi võtta.
  6. Mirey-Robotics ei edasta kasutaja kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud punktis
  7. nimetatud eesmärkidel, ettevõtetele, mis kuuluvad Mirey-Roboticsiga samasse kontserni, või ettevõtte üleandmise korral ettevõttele kolmas osapool, kes omandab Mirey -Robotics.
 7. Lõppsätted

  1. Kasutustingimused jõustuvad Mirey-Robotics ja kasutaja vahel hetkest, mil kasutaja annab asjakohase elektroonilise kinnituse nende kasutustingimustega nõustumise kohta või kui kasutaja hakkab veebisaiti kasutama. Kui kõrvalteenustele kehtivad tingimused esitati kliendile enne ostu -müügilepingu sõlmimist (näiteks piletikindlustuse tingimused, kui see on kohaldatav), loetakse, et klient nõustub asjakohaste lisateenuste kohaldamisega ostu -müügilepingu tingimused.
  2. Mirey-Roboticsil on õigus muuta kasutustingimusi, postitades saidile asjakohase teabe. Muudatused jõustuvad pärast saidile postitamist.
  3. Kui mõni kasutustingimuste säte on vastuolus seadusega kehtetu, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust. Kui mõni kasutustingimuste säte on tüüptingimuseks kehtetu, kehtib selline säte juhul, kui kasutaja ei ole tarbija.
  4. Mirey-Robotics ja Kasutaja vahel seoses saidi kasutamisega tekkivaid õigussuhteid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. Lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Poolte vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud viisil, juriidilisest isikust Kasutaja puhul Harju Maakohtus. Vaidluse korral saab Kasutaja pöörduda ka tarbijavaidluste komisjoni poole, mille protseduurireegleid saab kontrollida ja rakendada. Tarbijad võivad võtta ühendust Euroopa tarbijavaidluste lahendamise platvormi osapoolega.