RoboPark-kansainvälinen näyttely!

Neįgaliesiems pritaikyta aplinka.

Neįgaliesiems vežimėliuose užtikrintas patekimas į visą parodos teritoriją. Paroda vyksta prekybos centro, kuriame įrengtas liftas, 3-ame aukšte, kas leidžia visiems lankytojams patekti į mūsų parodą.

Konfidencialumas.

Asmens duomenys, naudojami vykdant pirkimus interneto parduotuvėje RoboPark, laikomi konfidencialia informacija. Kliento duomenys naudojami tik užsakymų vykdymo tikslams ir neperduodami tretiesiems asmenims, išskyrus kai tai reikalinga užsakymo vykdymui ar atitinkamoje formoje nurodytu pagrindu Suomijos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

Užsakymo apmokėjimui elektroninės parduotuvės pirkėjas bus perkeltas į mokėjimo vykdymą baigiamajame užsakymo etape patikimoje sertifikuotoje kortelių mokėjimų priėmimo sistemoje, kurioje naudojamos saugios duomenų perdavimo priemonės, užtikrinančios jūsų duomenų apsaugą.

Bilietų pardavimo taisyklės

Šios Sąlygos taikomos Mirey-Robotics ir naudotojo tarpusavio santykiams.

1. Apibrėžimai

 • Naudotojas – registruotas ar neregistruotas Svetainės naudotojas, t.y. Bilieto Pirkėjas.
 • Naudojimo sąlygos – tai yra bendrosios Svetainės naudojimo sąlygos, nustatytos Mirey-Robotics ir pateiktos Svetainėje.
 • Organizatorius – Renginio Organizatorius Mirey-Robotics, kuris yra atsakingas už visas susijusias su Renginiu aplinkybes, įskaitant Renginį.
 • Pardavimo kontraktas – sudarytas tarp Organizatoriaus Mirey-Robotics ir Naudotojo Susitarimas, kuris leidžia Bilietų Užsakovui aplankyti Renginį.
 • Bilietas – originalios formos nepažeistas dokumentas arba elektroninis bilietas, kuris garantuoja pareiškėjui teisę dalyvauti Renginyje ir, jei Renginys neįvyks, reikalauti iš Organizatoriaus išpirkti Bilietą.
 • Mirey-Robotics - Mirey-Robotics, registracijos kodas 701-09-19-518, kuris yra Robopark parodos organizatorius.
 • Svetainė – interneto svetainė https://robo-park.com/
 • Įvykis – Pramoginis visuomeninis renginys, o būtent interaktyvi paroda, kurios lankymui reikia įsigyti bilietą.

2. Duomenys apie Robopark Mirey-Robotics

 • Robopark Mirey-Robotics yra šiuo adresu: Vilnius Outlet V. Pociūno g. 8, Vilnius
 • Klausimus, nusiskundimus, pasiūlymus ir pareiškimus siųsti į Mirey-Robotics elektroniniu paštu mail@robo-park.com

3. Naudotojų patvirtinimai, teisės ir pareigos.

 • Pirkėjai gali įsigyti bilietus elektroninių bilietų parduotuvėje, į kurią bilietai buvo įkelti renginio organizatoriaus, o taip pat parodos kasoje adresu Vilnius Outlet V. Pociūno g. 8, Vilnius
 • Bilietų įsigijimui Pirkėjas turi pasirinkti bilietų ir sumos klasę, o taip pat įvesti reikiamą informaciją, kuri gali skirtis priklausomai nuo renginio.
 • Pirkėjas gaus įsigytus elektroninius bilietus elektroniniu paštu iš karto po apmokėjimo pirkėjo interneto banke, kredito kortele arba mokėjimo pervedimu pagal sąskaitą faktūrą.
 • Vykdant bet kurį veiksmą Svetainėje, Naudotojas patvirtina, kad:
 • jis yra ne jaunesnis nei 18 m. fizinis veiksnus asmuo (jaunesnis nei 18 m. asmuo patvirtina, kad jis/ji turi atstovo pagal įstatymą sutikimą Svetainės naudojimui, įskaitant Bilieto pirkimą, ir lėšas, skirtas šiam tikslui arba nemokamui naudojimui); arba
 • jis yra juridinio asmens atstovas, kuris turi visas teises naudoti Svetainę šio juridinio asmens vardu ir prisiimti atsakomybę šiam juridiniam asmeniui; ir
 • jis reikiamai laikosi visų naudojimo Sąlygų; ir
 • jis informuotas apie tai, kad slapyvardžiui ir slaptažodžiui, reikalingiems Svetainės naudojimui, patekus tretiesiems asmenims, Naudotojas yra atsakingas už šių asmenų prisiimtų įsipareigojimų Naudotojui vykdymą; ir
 • jis žino, kad Bilietas turi būti saugomas saugioje vietoje, tiesioginiai saulės spinduliai ir šilumos poveikis gali sugadinti Bilietą.
 • Vartotojas informuotas apie tai, kad bilietai nėra grąžinami.
 • Naudotojas įsipareigoja pateikti tikrovę atitinkančius asmens duomenis registruojantis Svetainės naudotoju, įskaitant registraciją jo tikruoju ir pilnu vardu pasitelkiant galiojantį elektroninio pašto adresą.
 • Po pirkimo-pardavimo Sutarties sudarymo su Organizatoriumi Naudotojas turi teisę reikalauti Bilieto įforminimo atsižvelgiant į šių naudojimo Sąlygų nuostatus.
 • Naudotojas įsipareigoja bet kokiu būdu neįtakoti Svetainės veikimo ir techninių sprendimų. Draudžiama bet kokia veikla, kuri gali sukelti perkrovą arba sutrikimą Svetainės veikime. Svetainės naudojimo monitoringas (sekimas, apskaitymas), o taip pat gautų duomenų kopijavimas, atgaminimas, naudojimas, keitimas ir publikavimas bet kokiais tikslais draudžiami.

4. Mirey-Robotics teisės, pareigos ir atsakomybė.

 • Mirey-Robotics turi teisę sustabdyti pirkimo-pardavimo Sutarties sudarymą ir/arba pašalinti Naudotoją iš Svetainės, jei Mirey-Robotics įtaria, kad Naudotojas elgiasi nedorai arba neteisėtai.
 • Jei Pirkėjas įveda melagingą informaciją, Mirey-Robotics turi teisę vienašališkai užblokuoti jo teises pirkti.
 • Šių aptarnavimo sąlygų pažeidimo atveju Mirey-Robotics turi teisę vienašališkai sustabdyti šio Pirkėjo naudojimąsi elektroninių bilietų parduotuve ir/arba sustabdyti bilietų pirkimo procesą.
 • Mirey-Robotics turi teisę naudoti asmens duomenis vadovaujantis konfidencialumo politika.
 • Mirey-Robotics turi teisę bet kuriuo metu apriboti Naudotojo įsigyjamų Bilietų kiekį ir panaikinti didesnio nei leidžiama Bilietų kieko pirkimo transakcijas. Mirey-Robotics turi teisę apriboti parduotų Bilietų kiekį, be kita ko, su pirkimų krepšelio nustatymais Svetainėje.
 • Mirey-Robotics nėra atsakingas už galimas klaidas dėl trečiųjų asmenų veiksmų, kurie gali padaryti neįmanomais Bilietų apmokėjimo vykdymą arba naudotojo registraciją Svetainėje. Tokia informacija apima, pavyzdžiui, naudotojo vardą, amžių, elektroninio pašto adresą ir informaciją, reikalingą apmokėjimo vykdymui.
 • Bilieto pristatymo terminai, nurodyti Mirey-Robotics, yra apytiksliai, ir Mirey-Robotics nėra atsakingas už Bilieto gavimo uždelsimą dėl netikslių naudotojo įvestų duomenų, trečiųjų asmenų instrukcijų arba veiksmų, ir kitų nepriklausančių nuo Mirey-Robotics aplinkybių, Mirey-Robotics turi teisę atšaukti Bilieto pristatymą Naudotojo pasirinktu būdu, jei pristatymas nebuvo apmokėtas pagal kainoraštį, naudotojas pateikė neteisingus arba netikslius duomenis (pavyzdžiui, netikslų adresą arba užsienio miesto kodą) arba Naudotojas nepasiekiamas nurodytu adresu.
 • Mirey-Robotics nėra atsakingas už bet kuriuos nuostolius dėl Bilieto patekimo tretiesiems asmenims (įskaitant jei Bilietas pateko tretiesiems asmenims dėl neteisingo elektroninio pašto adreso įvedimo, automatinių nukreipimų į įvestą elektroninio pašto adresą ir t.t.). Mirey-Robotics nėra atsakingas už sunaikintus, pavogtus arba sugadintus Bilietus.
 • Mirey-Robotics netikrina Bilieto pirkėjo ir asmens, pirkusio Bilietą, asmenybę, ir nėra atsakingas už bet kurią šių veiksmų sukeltą žalą.
 • Mirey-Robotics turi teisę pakeisti reklamoje nurodytus pažeistus eksponatus į panašius, be pirkėjo informavimo apie tai.
 • Dėl to, kad eksponatai parodoje yra interaktyvūs, t.y. lankytojas gali juos liesti rankomis, ir parodos metu jie gali būti pažeisti, leidžiamas reklamoje nurodytų eksponatų nebuvimas. Taip pat nėra laikomas sutarties sąlygų pažeidimu parodoje pristatytų eksponatų kai kurių arba visų funkcijų pažeidimas.

5. Intelektinė nuosavybė

 • Mirey-Robotics turi visas Svetainės ir joje turimų darbų autorines teises, įskaitant programinę įrangą, tekstus, duomenų bazes ir grafinį dizainą.
 • Naudotojas ir kiti asmenys bet kokiu būdu negali atgaminti (kopijuoti), platinti, perduoti, versti, įtraukti į kitas duomenų bazes, cituoti ir t.t. be rašytinio Mirey-Robotics sutikimo.
 • Svetainės arba jai priklausančių darbų panaudojimas arba minėjimas naudotoju arba kitu asmeniu be rašytinio Mirey-Robotics sutikimo yra neteisėtas ir užtraukia atsakomybę pagal įstatymą.

6. Asmens duomenų apsauga

 • Naudotojo asmens duomenų tvarkytojas yra Mirey-Robotics. Naudotojo asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias asmens duomenų apsaugos taisykles.
 • Mirey-Robotics kaupia Naudotojo asmens duomenis jam registruojantis Svetainėje ir kitais būdais kai Naudotojas naudoja Svetainę.
 • Tvarkomi asmens duomenys – tai yra duomenys, kuriuos Naudotojas siunčią į Svetainę juos įvedant.
 • Mirey-Robotics naudoja asmens duomenis paslaugų Naudotojui suteikimui. Šios paslaugos apima, tarp kita ko, tarpininkavimą perkant bilietus ir informacinių naujienlaiškių siuntimą svetainės naudotojams.
 • Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, reikalauti asmens duomenų tvarkymo sustabdymo ir surinktų asmens duomenų pašalinimo arba uždarymo, o taip pat naudotojo paskyros uždarymo. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos vadovaujantis Svetainėje ir Mirey-Robotics naujienlaiškiuose pateiktomis instrukcijomis. Aukščiau minėtas sutikimas tvarkyti asmens duomenis negali būti atšauktas atgaline data.
 • Mirey-Robotics neperduoda Naudotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus 6.4. punkte nurodytiems tikslams, kompanijoms priklausančioms tai pačiai grupei, kaip ir Mirey-Robotics, arba, perdavimo kompanijai, trečiajam asmeniui, įsigyjančiam Mirey-Robotics.

7. Baigiamosios nuostatos

 • Naudojimo sąlygos tarp Mirey-Robotics ir Naudotojo įsigalioja nuo to momento, kai Naudotojas suteikia atitinkamą elektroninį patvirtinimą apie šių naudojimo Sąlygų priėmimą arba kai Naudotojas pradeda naudoti Svetainę. Jei sąlygos, taikomos papildomoms paslaugoms, buvo pateiktos Klientui iki pirkimo-pardavimo Sutarties sudarymo (pavyzdžiui, bilietų draudimo sąlygos, jei taikomos), laikoma, kad Klientas sutinka su atitinkamų papildomų sąlygų prie pirkimo-pardavimo Sutarties taikymu.
 • Mirey-Robotics turi teisę keisti naudojimo sąlygas, įkeliant atitinkamą informaciją Svetainėje. Pakeitimai įsigalioja po įkėlimo Svetainėje.
 • Jei koks nors naudojimo Sąlygų nuostatas yra negaliojantis dėl prieštaravimo įstatymams, tai nedaro įtakos kitų naudojimo Sąlygų nuostatų galiojimui. Jei koks nors naudojimo Sąlygų nuostatas yra negaliojantis būdamas standartine sąlyga, toks nuostatas yra galiojantis, jei Naudotojas nėra vartotojas.
 • Teisiniai santykiai tarp Mirey-Robotics ir Naudotojo, kylantys iš naudojimo Svetaine, reguliuojami Lietuvos Respublikos įstatymais. Ginčai tarp Šalių, kylantys iš šio Susitarimo, sprendžiami derybų būdu. Jei ginčas tarp šalių negali būti išspręstas derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.